Hlavnou činnosťou firmy od jej vzniku je stavebná činnosť na kľúč. Firma má v priemer 15 stálych pracovníkov v profesnej skladbe potrebnej na realizáciu svojej činnosti. Firma získala oprávnenie od Technickej inšpekcie v Banskej Bystrici na montáž, opravu a údržbu tlakových zariadení, plynových zariadení a elektrických zariadení.

 • Inžiniersku činnosť v prípravnej a realizačnej fáze výstavby
 • Dozorovanie stavieb
 • Revízie plynových zariadení

Stavebná činnosť

 • vykonávanie inžinierskych ,priemyselných, bytových a občianskych stavieb
 • montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení a vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodavateľským spôsobom a periodické skúšky nádob na plyn
 • montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
 • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • projektová činnosť pre urbanizmus a územné plánovanie, tvorbu krajiny a záhradnú architektúru, interiéry stavieb a stavebný dizajn

Kontakt

STAVO-Reall s.r.o.
Rázusova 1
977 01 Brezno
tel.: +421 (0)48 611 37 13
fax: +421 (0)48 611 40 72
e-mail: stavoreall@stavoreall.sk