Kontaktné informácie

STAVO-Reall s.r.o.
Rázusova 1
977 01 Brezno
tel.: +421 (0)48 611 37 13
fax: +421 (0)48 611 40 72
e-mail: stavoreall@stavoreall.sk